WATERHUISSTRAAT 5 - 4574 SX ZUIDDORPE 0115-608404
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • Installeren Aarding en Licht/Kracht 400A Bosdempers uitlatenfabriek BopZ.

Inspectie en keuring InstallQ

conform modellen #TechniekNL #UnetoVni #InstallQ / #SCIOS / #VIER

volgens NEN1010/NEN3140/NTA8220 ELEKTRISCH – METERKAST – AARDING/bliksem – Arbeids- en Productiemiddelen

Inzake de door uw verzekeringspolis/tussenpersoon gevraagde inspectie;

 • (Voor)overleg met de opdrachtgever staat centraal om de inspectie vraag helder te krijgen.
 • De aanpak is risico gebaseerd
 • De rapportage is oplossingsgericht

Wij kunnen voor verschillende partijen en belangen een passende Elektra aankoop-, oplever-, NEN1010, NEN3140, NTA-8220 (verzekerings) inspectie of een NEN2767-conditiemeting uitvoeren vanaf (prijspeil dec2018;

 • 195eur. excl.btw basis incl.beproeving Aardlekschakelaars bijv. woonhuis met thuiskantoor/SoHo incl. beperkte rapportage.
 • 325eur. excl.btw basis MKB-keuring NEN3140 voor bijvoorbeeld horecapand met kleine prof.keuken, personeel in dienst en een DNWG-aansluiting 3x25A. Al uw apparatuur wordt op goede beschermingsaarde beproefd.
 • 500eur. excl.btw basis MKB-keuring NEN3140 voor bijvoorbeeld horecapand met prof.keuken, personeel in dienst, gastenkamers en een DNWG-aansluiting 3x35A. Al uw apparatuur wordt op goede beschermingsaarde beproefd. Rapportage met ToDo-lijst welke uw huisinstallateur en/of keukenapparatuur leverancier zo aan zijn monteur kan geven voor een snelle interventie in geval van een onveilige situatie
 • vanaf 600eur. excl.btw op aanvraag; Op-maat en/of een “NUL” basis MKB/AGRI-keuring NEN3140 (“Agro-Elektra Inspectie”) voor bijvoorbeeld uw bedrijfsgebouwen met bijbehorende installaties, woonhuis, prof.keuken, personeel in dienst, gastenkamers en een DNWG-aansluiting 3x35A of zwaarder. Al uw apparatuur wordt op goede beschermingsaarde beproefd. Rapportage met ToDo-lijst welke uw huisinstallateur en/of leverancier van de installaties en/of keukenapparatuur zo aan zijn monteur kan geven voor een snelle interventie in geval van een onveilige situatie
 • Op aanvraag indien er geen goede groepenverklaringen en ontruimings-plattegronden met werkende noodverlichtingen aanwezig zijn.
 • Met eventueel een herstelverklaring na opvolging.
 1. Algemeen; visuele inspectie elektrische installaties NEN 1010 / NEN 3140; Voordat met de metingen aan een elektrische installatie kan worden begonnen, dient een visuele inspectie of visuele controle te worden uitgevoerd. Dit is een activiteit waarbij de basisinformatie over de staat van de elektrische installatie wordt verkregen. Zowel de NEN 1010 als de NEN 3140 vereisen een visuele inspectie van de installatie. Het is mogelijk dat er afwijkingen worden geconstateerd tijdens de visuele inspectie die moeten worden verholpen voordat er gemeten mag worden. U kunt hierbij denken aan een onderbroken beschermingsleiding. Een belangrijke eis is dat toegepaste materialen zoals automaten, kabels, schakelaars, etc. voldoen aan de van toepassing zijnde productnormen. De keuze van materiaal (IP-waarde) moet eveneens in overeenstemming zijn met de omstandigheden waarin de installatie zit. Hierbij valt te denken aan vochtige en/of stoffige omstandigheden. Het is belangrijk dat installatiematerialen in een goede staat van onderhoud zijn. Het is niet toegestaan dat materialen zodanig zijn beschadigd of aangetast dat de veiligheid van personen in het geding is.
  1. NEN 3140 en visuele inspectie; In de NEN 3140 staat dat de visuele inspectie plaats dient te vinden aan de hand van de volgende criteria:de noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en de juiste informatie vermeld is;
   de verschillende (installatie)delen eenduidig herkenbaar zijn;
   de eventueel aanwezige beschadigingen geen gevaar veroorzaken;
   het elektrisch materieel ten minste in overeenstemming is met de installatie-eisen;
   de gangpaden bestemd voor bediening en onderhoud en de vluchtwegen voldoende ruim en goed toegankelijk zijn;
   de verbindingen van de zichtbare beschermingsleidingen in orde zijn;
   de juiste beveiligingstoestellen aanwezig zijn en juist zijn ingesteld;
   de veiligheidsketens in orde zijn;
   de aanwezige meetinstrumenten, signaallampen en dergelijke functioneren.Bij de inspectie dient er te worden nagegaan of de installatie nog voldoet aan de veiligheidsbepalingen zoals deze van kracht waren ten tijde van de installatie. Vaak ontstaan afwijkingen hierop door gebruik van de installatie, het ouder worden van de installatie, maar ook als een installatie niet juist gebruikt of onderhouden wordt. Belangrijk is om tijdens de visuele inspectie te beoordelen wat hiervan de oorzaak kan zijn.
  2. NEN 1010 en visuele inspectieIn de NEN 1010 is gesteld dat de visuele controle er toe dient dat bij nieuwe installaties te kunnen vaststellen dat de juiste elektrotechnische materialen zijn gekozen en dat deze op de juiste wijze zijn geïnstalleerd.Visuele inspectie in de praktijkIn de praktijk wordt de inspectie van de elektrische installatie uitgevoerd aan de hand van een checklijst gebaseerd op NEN 1010 en/of NEN 3140.Een dergelijke checklijst biedt een houvast, zodat aan alle aspecten wordt gedacht en er geen zaken vergeten kunnen worden. Daarnaast dient een checklijst als een vorm van bewijslast dat op een zeker moment een aantal zaken zijn beoordeeld.
 2. Verzekeringen; Brand of Aansprakelijkheid, Vereenvoudigde NEN1010 inspectie op Brand en Elektrische veiligheidsrisico’s, Uitgebreid met ToDo lijst voor DHZ en/of Installateur.
 3. Eigenaar; Conditiemeting op basis van de NEN 2767 welke dé norm is als het instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouw- en installatiedelen van gebouwen en/of infrastructuur.
 4. Huurder; Uitgebreide algemene NEN1010 inspectie
 5. Koper; Aankoop inspectie zowel Elektra/Gas/Water/PV/CV/etc

Wat is het verschil tussen NEN 3140 en NTA 8220?
NEN 3140 gaat over veiligheid en omvat bepalingen voor het gebruik van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen bij de arbeid, het onderhoud, de inspectie, het beheer en het werken aan of nabij elektrische installaties. De NTA 8220 gaat over brandrisico’s met een elektrische oorzaak. Beide kennen geen wettelijke verplichting, maar kunnen wel een privaatrechtelijke eis zijn.

De beoordelingswerkzaamheden volgens de NEN 3140 zijn niet gelijk aan de beoordelingswerkzaamheden volgens de NTA8220. Maar zij hebben wel een zekere overlap en kunnen relatief eenvoudig tegelijk worden uitgevoerd.Meer info zie TechniekNL (Wij zijn Lid)

Binnenkort volgt hierover nog meer informatie.

Preventieve maatregelen voor oudere (bedrijfs) panden, deels ZONDER aardlekschakelaars;

 1. Hoofdschakelaar vervangen door een selectieve 300mA aardlekschakelaar;
  1. Bescherming tegen aardfouten ter verhoging brandveiligheid; Aardlekschakelaars zijn bijzonder effectieve beveiligingen tegen brandgevaar als gevolg van isolatiefouten; ze kunnen immers lekstromen (bijv.: 300 mA) detecteren die te laag zijn voor andere veiligheidsvoorzieningen, maar toch in staat zijn brand te veroorzaken.
   Voor TT-, IT TN-S systemen waarin een lekstroom kan optreden, biedt het gebruik van aardlekschakelaars 300 mA een goede beveiliging tegen brandgevaar dat door dit type fouten wordt veroorzaakt.
   Analyse van deze verschijnselen toont aan dat brandgevaar door elektriciteit gepaard gaat met oververhitting als gevolg van een gebrekkige coördinatie tussen de maximum nominale stroom op de kabel (of geïsoleerde geleider) en de bescherming tegen overstroom.
   Oververhitting kan ook een gevolg zijn van de wijziging van de installatie methode (toevoegen van kabels op hetzelfde kabeldraagsysteem).
   In vochtige omgevingen kan dergelijke oververhitting elektrische vlambogen doen ontstaan. Deze elektrische vlambogen ontstaan bij een bepaalde impedantie van de foutstroomlus. Tests wijzen uit dat een foutstroom van 300 mA of meer aanmerkelijk brandgevaar met zich meebrengt.
   Tests wijzen uit dat een heel lage lekstroom (enkele mA) kan evolueren en vanaf 300 mA brand in een vochtige en stoffige omgeving kan veroorzaken.

Binnenkort volgt hierover meer informatie.

Nieuws;

 • InstallQ: alle kwaliteitsregelingen onder één dak, 20 december 2018 Met ingang van 1 januari 2019 fuseren de stichtingen KvINL en Sterkin tot de nieuwe organisatie InstallQ. Daarmee ontstaat één stichting die praktisch alle kwaliteitsregelingen voor de installatiebranche beheert en uitvoert. Deze krachtenbundeling van #TechniekNL #Sterkin en #KvINL geeft duidelijkheid.