WATERHUISSTRAAT 5 - 4574 SX ZUIDDORPE 0115-608404
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • Installeren Aarding en Licht/Kracht 400A Bosdempers uitlatenfabriek BopZ.

Inspecties IQ8/9/10/12

Veiligheids-inspecties algemeen Wonen & Bedrijf (aan-huis) (#NEN3140 #InstallQ8)

Waar dient uw elektrische installatie aan te voldoen?

In de ARBO-wet geformuleerde eisen op het gebied van de elektrische veiligheid zijn uitgewerkt in de NEN3140. Op basis hiervan stelt het Bouwbesluit 2012 de eigenaar verantwoordelijk voor de installatie. De installatie dient adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd te worden.

Wanneer aan de bepalingen van de NEN3140 wordt voldaan, voldoet u automatisch aan de elektrische veiligheidseisen van zowel de ARBO-wet als het Bouwbesluit.
De NEN3140 staat voor “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning” en is de Nederlandse norm voor veilige werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten waaronder elektrische installaties, machines en gereedschappen.

Waarom dient u dit periodiek te inspecteren?

Niet alleen vanuit ARBO wetgeving, maar ook vanuit de juridische aansprakelijkheid is een periodieke inspectie noodzakelijk. De NEN3140 schrijft voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. Door de inspecties kan worden aangetoond dat alles in het werk is gesteld dat de elektrische veiligheid van de installatie is geborgd. Daarnaast kunnen periodieke inspecties ook worden geëist in polisvoorwaarden van gebouw-, bedrijfsschade-, en brandverzekeringen, gebruiksvergunningen en beleidsregels.

Hoe waarborgen wij de kwaliteit van de NEN3140 inspectie?

Indien geen certificering is vereist voeren wij dit zelf als erkend Sterkin Uneto-Vni installateur uit middels Voldoende Opgeleide Personen.

Indien wel vereist worden deze NEN3140 inspecties worden door een collegiaal gecertificeerd bedrijf uitgevoerd conform het in Nederland geldende Certificaat van Toezicht. Hierin worden eisen gesteld ten aanzien van kennis, opleidingen, inspectieproces, meetinstrumenten etc. Het Certificaat van Toezicht kan ook een verzekeringseis zijn. Een gecertificeerde inspectie heeft als voordelen:

  • Aantoonbare onafhankelijkheid van de uitgevoerde inspecties;
  • Aantoonbaar goed opgeleide inspecteurs;
  • Objectieve beoordeling van de huidige veiligheid van de elektrische installatie;
  • Erkenning door verzekeringsmaatschappijen.

Ongeacht wel of niet gecertificeerd; Waaruit bestaat deze NEN3140 inspectie?

De inspectie bestaat uit een visuele controle van de installatie en diverse metingen.

Gevaarlijke situaties worden direct gemeld en/of verholpen in overleg.

De resultaten van de visuele controle en metingen worden na de inspectie systematisch en helder vastgelegd in een rapport. Naast het algemene oordeel worden de inspectiepunten overzichtelijk weergegeven.

Aanvullend kan er ook een thermografische foto gemaakt worden (optioneel).
Een thermografische foto kan als aanvullende meting worden toegepast. Verzekeraars kunnen dit als extra eis opgenomen hebben in de polisvoorwaarden. Met een thermografische camera wordt een opname gemaakt van een kritiek deel van de installatie. Daarmee wordt een slechte verbinding direct duidelijk. Deze zullen namelijk warmer of zelfs heet zijn.

Tevens kunnen wij U van dienst zijn met het inspecteren van uw cv-ketel en de ventilatie-installatie.